วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การทำไม้กวาดดอกหญ้า


ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ้านเริงกะพงมีสภาพพื้นที่บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านทางฝั่งตะวันตกและทางทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นที่ลุ่มของคลองส้มและคลองวังไทร ที่ราบลุ่มนี้คนอีสาน เรียกว่า (เริง) และบริเวณดังกล่าวมีป่าดงพงไพรอย่างอุดมสมบูรณ์จึงเรียกว่าเริงกะพงชาวบ้านในหมู่บ้านจึงประกอบอาชีพทำนา- ทำไร่ เป็นอาชีพหลัก ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจัดหาวิทยากรมาสอนวิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า เริ่มแรกมีการรวมตัวกันเป็นสมาชิกกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าจำนวน 30 คน โดยมีค่าสมัครหุ้นละ 500 บาท รวมเป็นเงิน15,000 บาท ปัจจุบันกลุ่มได้จัดทำไม้กวาดไว้จำหน่ายในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อเป็นการเสริมรายได้หลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวผลิตจากไร่นา
เอกลักษณ์และจุดเด่น
ขนาดด้ามไม้กวาดมีขนาดพอเหมาะกับมือดอกหญ้ามีความหนาแน่น แข็งแรง ใช้ได้ทนทาน มีราคาย่อมเยา
วัสดุและอุปกรณ์
1. ไม้ไผ่ สำหรับทำด้าม  2. ดอกไม้กวาด 3. เชือก 4. เข็ม  5.กรรไกร 6. มีด 7. สี 8. แปรงทาสี 9. ตะปู10. ค้อน11. น้ำมันสน